tocak tocak tocak
  • Unesite Vaše podatke

  • Ispravan format "ime@nešto.com"

Podaci o Pakomu:


Pun naziv firme: SZR Pakom

Matični broj : 54722168

Opština: Loznica

Ulica i broj: Ante Bogićevića br.75

Poštanski broj: 15300

Broj telefona: 015/ 871-216 ; 063/ 385-003

Broj faxa:015/ 871-216 ;

Broj žiro racuna:160-150650-49

PIB: 101924845

Direktor: Predrag Cvetinović